Vad är det för skillnad på båt och skepp?

Båt skepp, fartyg? Det finns många definitioner på de farkoster man ser på havet. Men vad är egentligen skillnaderna?   Själva ordet fartyg används i dagligt tal om större farkoster som är avsedda att åka i på olika typer av vatten. Fartyg kan även definieras som ett samlande begrepp för sjöfarkoster, luftfarkoster och rymdfarkoster. Men […]

Mer