Bakgrund och historia om olika båtar

Ett företag som har hållt på med båtar och kryssningar länge är Birka Cruises. Deras historik sträcker sig ända från 70-talet fram till idag. Deras företag bildades redan 1971 i Mariehamn, med namnet Birka Line. Deras syfte med att starta var att arrangera kryssningar mellan Åland och Sverige. Första fartyget köptes i november och döptes till Prinsessan. Denna båt sattes att trafikera 24-timmars kryssningar mellan Stockholm och Mariehamn. Året efter köptes ”Baronessan” in, en systerbåt till Prinsessan, och den användes till dagstrafik.

Under 80-talet beställdes ett skräddarsytt kryssningsfartyg, som fick namnet Birka Princess, och den fick ta över turen mellan Mariehamn-Stockholm. 1989 började man även med kryssningar till Riga.

Under 90-talet köptes Birka Queen in, men såldes igen eftersom det förväntade resultatet uteblev.

Under 2000-talet köptes Birkagruppen upp av Rederiaktiebolaget Eckerö och ingår nu i Eckerökoncernen. Idag bedriver Birka Cruises verksamhet med kryssningsfartyg. Numera heter deras fartyg M/S Birka och trafikerar 22-timmars turer till Mariehamn och långkryssningar på flera dygn på sommaren.

 

När det kommer till fartyg överhuvudtaget och dess historia så är det så att sjöfart har funnits i tusentals år. Förr använde man rodd- och segelfartyg, senare ångfartyg. I dag har de flesta fartyg dieselmotorer.

Sjöfarten var den viktigaste formen av transport fram till 1800-talet, då järnvägar började byggas. Sjöfarten är fortfarande den viktigaste fraktformen då ca 95% av världens exportgods transporteras av fartyg.

 

Fartyg/skepp, kärt barn har många namn, men alla har använts och används idag till olika syften. Det är allt från nöjestripper, forskning, krig, och mycket mer.

Svensk sjöfart har genom historien haft stor betydelse för Sveriges historia och handelsförbindelser. Under en stor del av 1900-talet var svensk sjöfart världsledande. Än idag finns världsledande rederier i Sverige, t ex inom färjesjöfart, biltransportsjöfart och inom tanksjöfarten.